© Photo: Olga Kisseleva ; Performance view, Moscow, 2000