© Copyright © 1998, 1999 Tamás Waliczky & Anna Szepesi